JO-USHQIMORE

Prej më shumë se dy dekadash, produktet shtëpiake Elka frymëzojnë besueshmëri, inovacion dhe cilësi
tek konsumatori, vlera identifikuese të markës Elka. Elka shpërndan në të gjithë Shqipërinë një variacion të gjerë kategorish produktesh për shtëpinë, detergjentësh dhe produkte për higjenën personale.


 • ELKA LETËR KUZHINE E BARDHË ROLE

   

 • ELKA KARTOPECETË

   

 • ELKA MBULESË TAVOLINE

   

 • ELKA MBULESË TAVOLINE

   

 • ELKA PETROGAZ I THJESHTË

   

 • ELKA BOMBËL GAZI

   

 • ELKA BOMBËL GAZI