Kruasante Belino

Belino është marka rinore dhe dinamike e kruasantëve Elka e cila është shpërndarë dhe tregtuar në tregjet Ballkanike që në vitin 1993. Belino është një markë lidere në treg me shije, paketime dhe përmasa të shumëllojshme.