SHITJE

  • 250 punonjës me kualifikim të lartë që mbulojnë parashitjet dhe shitjet ex-van në të gjithë tregun.
  • 40 tregtarë të cilët sigurojnë bashkëpunimet më të frytshme për klientët tanë dhe pozicionimin më efikas për produktet e partnerëve tanë.

Elka S.A sales

MARKETING

  • Departament marketingu me eksperiencë që projekton dhe implementon shërbime marketingu 360 gradë dhe inovative për markat dhe produktet e partnerëve tanë.
  • Shërbime të plota të komunikimit të marketingut që fillojnë nga studimet e tregut dhe vazhdojnë me planifikimin, buxhetimin, implementimin në dyqane dhe media.

Elka S.A marketing

DISTRIBUCION

110 FURGONË
12 KAMIONË
8 MAGAZINA

Elka S.A Distribution

MENAXHIMI I FURNIZIMIT

Departament i mirë-organizuar i furnizimit që fokusohet në optimizimin e stokut, krijimin e porosive dhe monitorimin dhe raportimin e operacioneve në kohë reale.


Elka S.A -supply chain management section